post

Alle drosjar som er tilknytta TTS kan no aksepetere tt-kort for dei fleste andre fylker med unntak av fylka Hordaland, Sør-Trøndelag og Vest-Agder.

Våre eigne tt-kort frå Sogn og Fjordane kan no nyttast og blir validert også i Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag og Nordland.

Nav har også eit eige landsdekkande kort for Nav-arbeidseiser. Desse korta kan også nyttast som betalingsmiddel i våre taksameter.