Aksjonærregister

Aksjonæroversikt pr.01.01.2016 Tal aksjar
Aaberg, Svein Arvid 5
Aabrekk, Jan 5
Andal, Sam Anton 5
Andreassen, Anne M. D. 15
Birkeland, Hugo 5
Birkeland, Unni 5
Blaalid, Bjørn 135
Bortne, Ronny 5
Botn, Jens Chr. 5
Brandsøy, Ann Kristin Helle 5
Brun, Magne 5
Brynestad, Lindis 5
Bukve, Jo 5
Bøyum, Jarle 5
De Jong, Petrus Cornelis Daamian 1
Drengenes, A S F 5
Døvre, Syver 5
Egge, Ole Jacob 5
Eide, Ivar 5
Eikeset, Pål 5
Eineteig, Jon-Ove 5
Elide, Anne Lise 5
Elide, Orazio S. 5
Ellingsund, Kim B. U. 1
Elvekrok, Kjell 5
Fluge, Kjell Åge 5
Fløtre, Aud M. 5
Fløtre, Kjetil 5
Fuglesteg, Jan Erik 5
Hagen, Eva 50
Hamre, John Terje 5
Hauge, Harald 5
Heggen, Ronny 5
Henjum, Steinar 5
Hessevik, Oddbjørg 5
Hjelle, Knut 5
Hovlandsdal, Ivar 5
Hundere, Kjell Ove 15
Jacobsen, Arne 25
Jensen, Jim 5
Jevnlid, Oddleif 20
Kjøde, Gunn Laila 5
Kvamme, Norolv 5
Ladehaug, Geir Rune 5
Lerum Olav 5
Liheim, Ingar 5
Midlang, Ingvar 5
Midlang, Morten 5
Mundal, Arne 10
Måløy taxisentral 60
Nesse, Geir Willy 5
Nesse, Ruth 5
Nordal, Ståle 15
NT avd. SFJ 440
Olsbø, Per Helge 15
Omar Liheim 5
Opheim, Svein Inge 5
Os, Hans 5
Osland, Bjarne 5
Pedersen, Rolf H. 5
Raftevold, Anne 5
Refvik, Bjørg 5
Rock, Benjamin 11
Rysjedal, Frode 5
Rønnekleiv, Ann Kristin U 5
Råheim, Endre 30
Saltskår, Anne L 5
Schøyen, Norun K.B. 5
Selje Taxiservice ANS 5
Simlenes, Nann Ingunn 5
Skaaheim, Arne 3
Skadal, Bjarte 5
Solheim, Marianne 30
Solheim, Siv Beate H. 5
Solheim. Jan Geir 5
Solvik, Jon Asle 5
Standal, Bjørn Tore 5
Steensen, Johnny 1
Sunde, Geir Tore 5
Sunde, Ole J. 5
Sunde, Svein 5
Svalheim, Oddvar 5
Sælid, Glenn 5
Takle, Jostein 5
TTS 108
Verlo, Inger Berit 5
Vigdal, Eva 5
Viken, Jarle 5
Vonen, Stein T 5
Våge, Sigbjørn 5
Yndestad, John 5
Yttri, Edvin 10
Totalt aksjar 1 355