Bestilling av taxiuniform og taxiartiklar

Bergen Kommunikasjonsteknikk AS

Vi har eit samarbeid med BKT. Sjekk nettsida og bestill gjennom TTS AS for å få med deg vår rabattavtale på 10-15%.

Ta kontakt med Kai Henning eller ring sentralbord 95956666.