Skulerutetakstar for skuleåret 2016/2017 (Gjeld for Nettbuss, og ikkje ruter som er lagt ut på anbod)

Takstar drosje skule 1617