Turar som vert sendt ut av Pasientreiser inneheld kategoriar (atributtar). Desse bokstvane tyder kva krav det vert stilt til bilen som er bestilt. Ved å klikke på biletet under kan du sjå kva dei ulike bokstavane tyder. Kvar bil skal vere registrert i OTT-bopel med dei kategoriane som bilen stettar, og turane kjem kun opp på bilar som tilfredstiller dei krava som er stilt til aktuell bestilling.

Dersom det er turar du ikkje får opp på taksameteret, kan dei oppgitte opplysningar om bilen vere årsak til dette. Vi ber dykk då ta kontakt med oss slik at vi får retta det opp.

På taksameter finn du desse kategoriane i siste kolonne under Prebooking og Manuell turliste.

kategoriar-ott-bopel