post

Løyve S-470 gjeld for personbil med inntil 9 sete. Det kan søkjast om ekstraløyve.

Det vert stilt krav om samarbeid med drosjenæringa i kommunen. Dato for oppstart er 01.06.2015.
Kvalifikasjonskrav og vilkår for løyve vert stilt i medhald av yrkestransportlova med forskrifter. Det er taksameterplikt og uniformsplikt for alle løyvehavarar.

Søknad på fastsett skjema må sendast:
Sogn og Fjordane fylkeskommune,
Askedalen 2, 6863 Leikanger

Søknadsfrist 15. april 2015.

Les meir her.

Ta gjerne kontakt med oss om råd eller hjelp ved å søkje.